Yoksulluğun Etkileri 

Yoksulluğun Çocuklar Üzerindeki Etkileri Nasıl Azaltılabilir?

Yoksulluğun çocuk gelişimi üzerindeki negatif etkilerini gösteren pek çok çalışma var. Bu etki sadece yakın zamanla sınırlı değil, uzun vadede de yoksullukla ilişkili faktörler çocukların gelişimi üzerinde olumsuz etkilere sebep olabiliyor. Özellikle doğum öncesinden beş yaşına kadar olan süre bir çocuğun sosyal, duygusal, bilişsel gelişimi için çok kritik gelişmelerin yaşandığı bir dönem. Beyin gelişimi, bu dönemde olumlu ve olumsuz tüm etkilere fazlasıyla açık.

 

Çocuklar bu dönemi başlıca aileleriyle geçirdikleri için ebeveynler ve ev ortamı çocukların gelişimlerini şekillendirmede çok kritik bir role sahip. Yoksulluk ise aile ortamını temel gereksinimleri karşılama, stress, kaynaklara ve eğitime ulaşma gibi faktörlerle ilişkili olarak etkiliyor.

Magnuson (2013), değerlendirme makalesinde yoksulluğun çocuklar üzerindeki etkilerinin nasıl azaltılabileceğini anlatıyor. Yazarın değerlendirmesine göre bu olumsuz etkiyi azaltmak için başlıca iki yöntem etkili olarak bulunmuş.

Birincisi gelir destek programları, ikincisi ise erken çocukluk müdahale programları. Bu programların etkili olmasında en önemli faktör ailenin maddi gelirinin desteklenmesi olarak gözüküyor. Ailenin maddi şartlarının iyileşmesi ve çocukların akademik başarısının artması arasında pozitif bir ilişki bulunuyor. Kaliteli hazırlanan erken çocukluk müdahale programları ise kısa vadede okula devam ve okulda öğrenmeyle, uzun vadede ise suçun ve yetişkinlikte yoksulluk riskini azalması ile negative ilişkili olarak gösteriliyor.

 

Detaylı bilgi için:

 

Magnuson, K.A. (2013). Reducing the effects of poverty through early childhood interventions. http://www.irp.wisc.edu/publications/fastfocus/pdfs/FF17-2013.pdf (Links to an external site.)